Memur Maaş
Hesaplaması
Derece Kademe Gösterge Ek Gösterge Kıdem Yılı
Aylık :  660
Emeklilik :  660
Çocuk Adeti :  Eş Yardımı Asgari Geçim İndirimi için kullanılır.
Çocuk Adeti :  Aile Yardımı Eğ. Öğr. Ödeneği.
Sakatlık Gurubu :  Lojman Yardımı İlksan
Raporlu Gün Adeti :  Hizmet Borçlanması :  TL
İcra :  TL
Özel Hizmet % :  Artış :  TL
Yan Ödeme Puanı :  Özel Vergi İndirimi :  TL
İdari Görev Ödeneği :  Yıllık Glr. Vrg. Mtrh. :  TL
Üniversite Ödeneği :  Ek Tazminat :  TL
Gelişt. Güçl. Ödeneği :  Özel Kesinti :  TL
Makam Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
OHAL Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
Lisan Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
Sendika Kesintisi (Binde+YTL) :   +  TL

01/07/2018 Tarihli Yasal Bilgiler ile Memur Maaş Hesabı
Aylık Glr.Vrg.Matrahı : 5,101,342.70 TL --- Emekli Sand. Kesinti Matrahı : 79,434,436.10 TL
Asgari Geçim İndirimi : %50 - 152.21 TL
Gösterge : 7,784,040.00 Emekli Keseneği Krm. : 15,886,887.22
Ek Gösterge : 10,024,900.00 Lisan Tazminatı : 0.00
Taban Aylığı : 1,846.10 OHAL Tazminatı : 0.00
Kıdem Aylığı : 0.00 Makam Tazminatı : 0.00
Yan Ödeme : 66.38 Ek Tazminat : 0.00
Özel Hizmet : 151,258,050.00 Üniversite Ödeneği : 0.00
Lojman Yardımı : 0.00 Ün. İdari Görev Ödeneği : 0.00
Aile Yardımı : 0.00 Ün. Eğ. Öğr. Ödeneği : 0.00
Çocuk Yardımı : 0.00 Geliştirme Güçlüğü Ödeneği : 0.00
Artış : 0.00 --- : 0
Hakedişler Toplamı : 184,955,789.70
Gelir Vergisi : 765,049.19
Damga Vergisi (7.59) : 1,283,232.96
Emekli Keseneği Şhs. : 12,709,509.78
Emekli Keseneği Krm. : 15,886,887.22
Artış 2x : 0.00
Hizmet Borçlanması : 0.00
İcra : 0.00
İlksan : 0.00
Sendika : 0.00
--- : 0
Kesintiler Toplamı : 30,644,679.15
Net : 154,311,110.55 TL

Yeni Mühendis | Eski Mühendis | Memur | Doktor