Memur Maaş
Hesaplaması
Derece Kademe Gösterge Ek Gösterge Kıdem Yılı
Aylık :  660
Emeklilik :  660
Çocuk Adeti :  Eş Yardımı Asgari Geçim İndirimi için kullanılır.
Çocuk Adeti :  Aile Yardımı Eğ. Öğr. Ödeneği.
Engellilik Gurubu :  Lojman Yardımı İlksan
Raporlu Gün Adeti :  Hizmet Borçlanması :  TL
İcra :  TL
Özel Hizmet % :  Artış :  TL
Yan Ödeme Puanı :  Özel Vergi İndirimi :  TL
İdari Görev Ödeneği :  Yıllık Glr. Vrg. Mtrh. :  TL
Üniversite Ödeneği :  Ek Tazminat :  TL
Gelişt. Güçl. Ödeneği :  Özel Kesinti :  TL
Makam Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
OHAL Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
Lisan Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
Sendika Kesintisi (Binde+YTL) :   +  TL

01/07/2020 Tarihli Yasal Bilgiler ile Memur Maaş Hesabı
Aylık Glr.Vrg.Matrahı : 2,184.46 TL --- Emekli Sand. Kesinti Matrahı : 3,458.00 TL
Asgari Geçim İndirimi : %50 - 191.88 TL
Gösterge : 101.94 Emekli Keseneği Krm. : 691.60
Ek Gösterge : 131.29 Lisan Tazminatı : 0.00
Taban Aylığı : 2,417.69 OHAL Tazminatı : 0.00
Kıdem Aylığı : 0.00 Makam Tazminatı : 0.00
Yan Ödeme : 86.82 Ek Tazminat : 0.00
Özel Hizmet : 1,980.94 Üniversite Ödeneği : 0.00
Lojman Yardımı : 0.00 Ün. İdari Görev Ödeneği : 0.00
Aile Yardımı : 0.00 Ün. Eğ. Öğr. Ödeneği : 0.00
Çocuk Yardımı : 0.00 Geliştirme Güçlüğü Ödeneği : 0.00
Artış : 0.00 --- : 0
Hakedişler Toplamı : 5,410.28
Gelir Vergisi : 135.78
Damga Vergisi (7.59) : 35.81
Emekli Keseneği Şhs. : 553.28
Emekli Keseneği Krm. : 691.60
Artış 2x : 0.00
Hizmet Borçlanması : 0.00
İcra : 0.00
İlksan : 0.00
Sendika : 0.00
--- : 0
Kesintiler Toplamı : 1,416.47
Net : 3,993.81 TL

Yeni Mühendis | Eski Mühendis | Memur | Doktor