Memur Maaş
Hesaplaması
Derece Kademe Gösterge Ek Gösterge Kıdem Yılı
Aylık :  835
Emeklilik :  835
Çocuk Adeti :  Eş Yardımı Asgari Geçim İndirimi için kullanılır.
Çocuk Adeti :  Aile Yardımı Eğ. Öğr. Ödeneği.
Engellilik Gurubu :  Lojman Yardımı İlksan
Raporlu Gün Adeti :  Hizmet Borçlanması :  TL
İcra :  TL
Özel Hizmet % :  Artış :  TL
Yan Ödeme Puanı :  Özel Vergi İndirimi :  TL
İdari Görev Ödeneği :  Yıllık Glr. Vrg. Mtrh. :  TL
Üniversite Ödeneği :  Ek Tazminat :  TL
Gelişt. Güçl. Ödeneği :  Özel Kesinti :  TL
Makam Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
OHAL Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
Lisan Tazminatı (Kts+YTL) :   +  TL
Sendika Kesintisi (Binde+YTL) :   +  TL

01/07/2020 Tarihli Yasal Bilgiler ile Memur Maaş Hesabı
Aylık Glr.Vrg.Matrahı : 2,081.21 TL --- Emekli Sand. Kesinti Matrahı : 3,409.34 TL
Asgari Geçim İndirimi : %50 - 191.88 TL
Gösterge : 128.97 Emekli Keseneği Krm. : 681.87
Ek Gösterge : 0.00 Lisan Tazminatı : 0.00
Taban Aylığı : 2,417.69 OHAL Tazminatı : 0.00
Kıdem Aylığı : 55.60 Makam Tazminatı : 0.00
Yan Ödeme : 24.45 Ek Tazminat : 0.00
Özel Hizmet : 719.01 Üniversite Ödeneği : 0.00
Lojman Yardımı : 0.00 Ün. İdari Görev Ödeneği : 0.00
Aile Yardımı : 0.00 Ün. Eğ. Öğr. Ödeneği : 0.00
Çocuk Yardımı : 77.23 Geliştirme Güçlüğü Ödeneği : 0.00
Artış : 0.00 --- : 0
Hakedişler Toplamı : 4,104.82
Gelir Vergisi : 120.30
Damga Vergisi (7.59) : 25.39
Emekli Keseneği Şhs. : 545.50
Emekli Keseneği Krm. : 681.87
Artış 2x : 0.00
Hizmet Borçlanması : 0.00
İcra : 0.00
İlksan : 0.00
Sendika : 0.00
--- : 0
Kesintiler Toplamı : 1,373.06
Net : 2,731.76 TL

Yeni Mühendis | Eski Mühendis | Memur | Doktor